FORORD  
1 VERDEN HVORHEN?

11

2 ANALYSE, FORSTÅELSE OG HANDLING  15
3 EN VISJON AV VÅR FELLES FREMTID  17
4 VISJONENS PRAKTISKE VIRKELIGHET  20
5 PROBLEMENE VI STÅR OVERFOR  31
5.1 Sammendrag av analyse  
5.2 Om offentlig styring  
5.3 Samspillet mellom mennesket - det økonomiske systemet - miljøet - og teknologien  
5.4 Menneskets roller
Drivkreftene i utviklingen - Rollene som produsent og konsument - Fellesskapets organisasjon - Systemoversikt - Fordeler og ulemper ved dagens ordninger
 
5.5 Det økonomiske systemet
Noen karakteristiske egenskaper - Frihandel, konkurranse og arbeidsledighet - I-land - U-land - Superproduktivitet - Hvor intelligente er markedskreftene? - Dannelse og konsentrasjon av kapital - Renten - Valutapolitikk, renter og kapital - Ustabiliteter i det økonomiske systemet - Måling av økonomisk aktivitet
 
5.6 Økonomi - miljø - ressurser - teknologi  
5.7 Mennesket i det økonomiske systemet : Menneskets vilkår - Lokalisering  
5.8 Vilkår som ikke er en direkte følge av det økonomiske systemet
Konkurranse og livskvalitet - Media som rammebetingelse i menneskenes liv - Vold og samfunn - Kultur - Fritid, miljø og arbeid
 
5.9 Det myndighetene gjør og hvordan det virker
Økonomisk politikk - Ikke-økonomiske forhold - Hvorfor virker ikke medisinen?
 
6 STRATEGI FOR EN BEDRE UTVIKLING
Sammendrag av strategi - Generelt - Hvordan angripe den moralske krisen? - Hvordan angripe erkjennelseskrisen?
 151
7 JUSTERING AV DET ØKONOMISKE SYSTEMET  161
7.1 Hvordan motvirke arbeidsledigheten i i-land? Tiltak for å bekjempe ustabiliteter i det økonomiske systemet og de urimeligheter det fører til  
7.2 Hvordan motvirke konsentrasjon av mennesker?  
7.3 Hvordan motvirke konsentrasjon av kapital?  
7.4 Hvordan bedre u-landenes situasjon?
Tiltak for å fremme bærekraftig økonomisk vekst i u-landene - Tiltak mot arbeidsledighet og fattigdom i u-landene - Modell for utvikling av næringsliv i utviklingsland
 
7.5 Befolkning og det økonomiske systemet  
8 HVORDAN TA VARE PÅ NATUREN?
Ressursbruk og miljø - Fritid og miljø
 195
9 ANDRE TILTAK
Hvordan forbedre opinionen og medias kvalitet? - Hvordan forbedre livskvaliteten? Vold og samfunn - Familien, barn og unge - Kultur og fritid - Samfunnets organisasjon og styring - Fellesfunksjoner - Hva den enkelte kan gjøre
 
 203
TILLEGG 1-6: Kravene til et nytt regnskapssystem og hvordan de kan møtes - Levestandard og livskvalitet - Vold og samfunn - Hvilke muligheter har mennesket for å forandre seg selv? - Grunnleggende psykologiske faktorer i mennesket, og hvordan de kan virke i samfunnet - Opplegg for studiesirkler og seminarer  258


 

 Til hovedsiden
Alt innhold © 1999-2009 Johan Lem.
www.johanlem.no