LÆR DEG SELV Å KJENNE
en bok av Johan Lem som er basert på introspeksjon


              INNHOLD                                                                                                     april 04

             Forord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
1           Innledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   4
2           Det er mulig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5
3           Hva er det som driver oss? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    17
             Ønsker og behov
             Identifikasjon
             Idé og virkelighet
             Flukten fra virkeligheten
             Om å glede seg (samtale)
             Interesse
             Behagelige opplevelser
             Da ønskene gjennomskuet seg selv - fabel

4           Hvordan forholder vi oss til det vi møter i livet? . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
             Rasjonell og irrasjonell tenkning
             Reaksjon og handling
             Irritasjon
             Sammenligning og emosjonelle reaksjoner
             Assosiasjoner
             Læring
             Konsentrasjon og oppmerksomhet
             Da emosjonene ransaket seg selv - fabel
             Angst

5           Hva har vi inne i oss? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      43
             Holdninger
             Utfordring og problem
             Temperament
             Føle, mene, ane
             Indre toleransegrenser
             Søker jeg sannhet eller bekreftelse av mine meninger?
             Produkt- eller prosessorientert?
             Hvor "programmert" og hvor emosjonell er jeg?
             Ansvar
             Moral
             Om å være nevrotisk
             Refleksjoner om livskvalitet

6          Kan vi gjøre noe selv? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60
            Om å lære seg selv å kjenne
            Disiplinering
            Selvransakelse, analyse
            Tildekkende/avdekkende metoder
            Introspeksjon
            Finnes muligheter for effektiv selvhjelp?
            Konsekvenser
           "Metoder" for å forstå seg selv
            Om å "fiske" i psyken
            Huske eller gjenoppleve
            Forholdet mellom tanken og sanseinntrykkene
            Om å være
            Egoet
            Om kjærlighet
            Ubehagelig pminnelse?
            Behagelig opplevelse og nu'et
            Refleksjoner ved en aftentur
            Mannjevning mellom tankene og sanseinntrykkene - fabel
            Fabelen om speilet som "spiste opp" deler av speilbildet
            Hvordan barn kan lære om seg selv

7          Hva kan vi ellers lære når vi studerer oss selv på denne måten? . . . . . 96
            Hva vil det si å oppfatte?
            Frihet
            Følsomhet og ømfintlighet
            Ro og selvbeherskelse
            Stillhet
            Mening og innsikt
            Oppfattelse av tid og bevegelse
            Om å tilgi
            Vår tids oppdagelsesreiser

8          Psyken og samfunnet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
            Vi lever i forskjellige «verdener»
            Trygghet og frihet
            Klatrestigene
            Menneskene i klatrestigene
            Media og deres rolle
            Konsekvenser av det som skjer i klatresitgene
            Identifikasjon, gruppeinndeling og prestisje
            En samtale om autoritet, meninger og innsikt             
            Konflikt og vold
            Språk og tanke
            Hvordan styrer vi livet vårt?
            Styringsprinsipper i dagliglivet
            Hvordan samfunnet bruker våre styringsmekanismer
            Hvordan takler vi samfunnets krav?
            Strukturer i forandring?

9          Litt supplerende teori om psyken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
            9.1 Registrering og lagring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   134
            9.2 Tenkevirksomheten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  135
                  Tankens elementer
                  Symbolene og virkeligheten
                  Tanke og tid
                  Tanken og det kjente
                  Kunnskap og forståelse
           9.3  Mannjevning mellom kunnskapen og forståelsen - fabel . . . . .  140
           9.4  Mer om tenkeprosessen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  141
                  Tenkeprosessens "kvalitet"
                  Drivkreftene i tenkeprosessen
                  Kan tanken forstå tanken?
                  Om barns behov
                  Fra nyere barneforskning
           9.5  Bevissthet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
                  Metodeproblemer
                  Bevisstheten og den ubevisste psyken
                  Fabelen om hvordan bevisstheten reflekterte over seg selv
           9.6  Bevissthetstilstander . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
                  Bevissthetstilstander basert på "blanding" av inntrykk
                  fra kjente kanaler
                  Drømmer og hva de kan fortelle
           9.7  Bevisstgjøring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    157
           9.8  Intelligens, kreativitet og vilje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     158
                  Intelligens
                  Kreativitet
                  Vilje
           9.9  Refleksjoner over tid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    165
                  En fabel om tiden

10      Hvordan stemmer dette med det som står i bøkene? . . . . . . . . . .        168
          10.1 Hva sier bøkene? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    168
                  Innledning
                  Hva foreligger av fakta?
                  Metoder
                  Psykoanalysen
                  C.G. Jung
                  Behaviorismen
                  Den humanistiske psykologien
                  Evolusjonspsykologien
                  Kognitiv psykologi
                  Sosialpsykologien
                  Andre retninger innen psykologien
                  Kommentar
         10.2 Hvordan stemmer de to overens? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..182
                 Ulik innfallsvinkel
                 Ulik hensikt
                 Ulik metode
                 Ulik beskrivelse
                 Ulikt begrepsapparat

Tillegg      Kan vi nå forstå dyrene noe bedre? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187
                Agnes' katt 1-4
                Schäferen så dobbelt
                Hesten valgte minste motstands vei
                Fuglen som var på kollisjonskurs med bilen
                Hva foregikk i hodet på den afrikanske oksefrosken?
               Anden Donald mister vennen sin
               Kuene valgte og valgte bort
               Andemor i nød
Litteratur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .197

Hvordan kildehenvisningene er brukt i teksten:
Henvisning til bok/bøker: (5; 8) eventuelt med sidenummer (5,,97)
Henvisninger til tidsskrifter:

I.2.97.2 = Tidsskriftet Impuls nr. 2-97 - side 2
IV.3.93.44 = Illustrert Vitenskap nr. 3-93 side 44
NS.7.8.94 = New Scientist nr. 7
N.347.98 = Nature 347.1998
Impuls - Tidsskrift for Norsk Psykologiforening, Boks 8733 Youngstorget - 0028 Oslo


Boken er i sin helhet lagt ut på Internett 

 Tilbake til hovedsiden
Alt innhold © 1999-2009 Johan Lem.
www.johanlem.no