Forord

Denne boken bygger i stor grad på forfatterens erfaringer med studier av egen psyke. Studiet har pågått i over trettifem år med bruk av årvåken iakttagelse av det som foregår i egen psyke i samspillet med dagliglivets impulser fra omverdenen og en viss intellektuell bearbeidelse av det som er observert.

Forfatterens lange praksis har vist at den form for selverkjennelse som man får på denne måten, har så mange positive sider at denne muligheten bør bli bedre kjent. Det er da også hensikten med denne boken. Forskningsprosessen er i seg selv svært interessant og til dels spennende. Men ut over det har den konsekvenser som bedrer mulighetene for å mestre livet ved i større grad å realisere det potensialet man er utrustet med fra fødselen, og til å leve i større harmoni med seg selv og sine omgivelser.

I kapittel 10 presenteres i korte trekk hva den psykologiske vitenskapen sier om menneskets psyke, og dette sammenlignes med forfatterens erfaringer og innsikt.

Boken er skrevet slik at leseren i størst mulig grad skal forstå selv gjennom direkte studium av hvordan den egne psyken fungerer i livets mange situasjoner. Det som sies i boken får først verdi når det brukes som impuls til selv å undersøke og selv å se og forstå. Den bør ikke brukes til å samle en ny porsjon intellektuell kunnskap som man tror på eller ikke tror på. Derfor appellerer boken til leserens nysgjerrighet og forskertrang og lysten til å eksperimentere med seg selv i dagliglivets forskjellige situasjoner; når man er irritert, ønsker seg noe, gruer seg til noe, møter et menneske med sympati eller motvilje etc. etc. Slike situasjoner er gyldne anledninger til å lære seg selv å kjenne. Hvordan det er mulig, vil denne boken prøve å formidle, selv om det ikke finnes en metode - i ordets egentlige betydning. Lykke til!

                                                                                               Lillesand våren 2004

                                                                                                     Johan Lem

Tilegnet min gode sveitsiske venn Max Binder
som jeg i sin tid hadde så mange lærerike samtaler med.

 

Til hovedsiden                              Til innholdsfortegnelsen                        Til kapittel 1


Alt innhold © 1999-2009 Johan Lem.
www.johanlem.no