FORORD      
1 INNLEDNING
Bakgrunn og hensikt - Analysemetodikk - Om erkjennelsens grenseland
    15
2 UNIVERSET - VÅR MATERIELLE VERDEN
Fakta om mikrokosmos - Fakta om makrokosmos - Meninger om universets usynlige stoff - Spesielle fenomen i "mellomkosmos" - "Fakta" som angår hele den materielle verden - De grunnleggende teoriene - Teorier om universets alder, hvordan det har oppstått og utviklet seg
     26
3 LIVETS MANGFOLDIGHET - SLIK VI KJENNER DET NÅ Mikroorganismer og livets byggestener - Formering og arv - Utvalgte fenomen fra nåværende livsformer - Spesielle sanseorganer - Dyrs psyke - Hva med planter? - Fotosyntesen - Styringsprinsipper og andre gjennomgående prinsipper      87
4 MENNESKE - HVEM ER DU?
Normale og uvanlige psykiske fenomen - Bevisstheten - Hypotese om psyken og bevisstheten - Klipp fra andre teorier - Hjernens oppbygning og funksjon - Samspillet mellom psyken og hjernen
    118 
5 MENNESKEKROPPEN
Kroppens organisasjon og funksjon - Aktiv og passiv risikosikring i kroppen - Arv og fosterets utvikling - Spesielle kroppslige fenomen - Samspillet mellom psyken og kroppen
     173
6 PARANORMALE FENOMEN
Paranormale info-fenomen som oppleves passivt - Å bli gjort noe med, hendelser - Paranormale fenomen som utføres aktivt - De paranormale fenomenene sett i sammenheng - Utkast til modell
     204
7 MENNESKET SETT I SAMMENHENG  
Tilbakeblikk - Analyse og resultat - Test av oppdatert modell
     246
8 LIVETS OPPRINNELSE OG UTVIKLING
Informasjon - Hvordan har livet på Jorden oppstått? - Hvordan har livet utviklet seg? - Nytt lys på hvordan livet kan ha oppstått? - Skisse av en modell for livets tilblivelse og utvikling
     263
9 DE FUNDAMENTALE SPØRSMÅL
"Nye" tverrfaglige fenomen - Hvilket bilde sitter vi, stort sett, igjen med? - Bevissthet og informasjon - Livet - Dimensjonene i tilværelsen - De små hensiktsmessigheter - Hva er genuint opprinnelig? - Hvordan kan det som er, være blitt slik? - Videre utvikling eller ved veis ende? - Hva sier andre, tverrfaglige teorier?
     308
10 HVORDAN PASSER ET SLIKT VERDENSBILDE INN I VÅR TID?
Svakheter ved gjeldende oppfatninger - Eventuelle behov for oppdateringer
     367
  Tillegg: Ord og begrep innen parapsykologien      Til LEG-Kapittel 1

 Til hovedside
Alt innhold © 1999-2009 Johan Lem.
www.johanlem.no