Johan Lem

   BØKER AV JOHAN LEM

   ARTIKLER AV JOHAN LEM

   FORUM
  (Debatt og refleksjon)

   BLOGG

   KONTAKT

   OM/ABOUT JOHAN LEM

   IN ENGLISH
  (Articles and synopsis)

«For den som identifiserer seg med en illusjon blir sannheten en trussel.»


Hva finner du på www.johanlem.no?

På denne hjemmesiden finner du resultatet av et langt livs studier. Hensikten med studiene har vært å forstå meg selv, livet, verden og tilværelsen litt bedre. Grunnlaget for studiene har vært egen og andres observasjon og rasjonell refleksjon knyttet til virkeligheten, slik den foreligger fra naturens hånd. Jeg er ingeniør, og jeg vet at en bro må konstrueres etter naturlovene - ellers faller den ned. Det er med denne holdningen til virkeligheten at studiene er gjennomført. Forståelsen skal være så realistisk som mulig. Det innebærer også at ny innsikt kan komme på kant med gjeldende sannheter fx på religionens og vitenskapens områder, og som kan vise seg å ikke være så sanne eller fullstendige likevel. I møte med usakligheter gjelder det da å holde fast ved det en har erkjent som sant, som reelt. På dette grunnlaget er du nå invitert til å bli med meg på vår felles oppdagerferd gjennom ulike sider ved den fantastiske virkeligheten. Den stien vi følger på vår vandring, er nedtegnet i en rekke bøker og artikler som kan leses på denne hjemmesiden.


Bøker av Johan Lem

Bak den nesten 900 sider lange trilogien som består av "Mennesket og samfunnet", "Mennesket i universet" og "Mennesket og tilværelsen", ligger ca. 6 årsverk. Jeg har her støttet meg på råd fra en prosjektgruppe og enkeltpersoner med spesielle forutsetninger. Synopsis på engelsk foreligger. Jeg har også skrevet bøkene "Bibelboken", "Hvordan er virkeligheten", "Fanget i illusjoner" og "Lær deg selv å kjenne", og den lille boken "Det er mulig, brev til en venn".


FORUM for debatt og refleksjon

Her finner du en rekke artikler innen hovedområdene samfunn og media, mennesket, dyr, natur og miljø, vitenskap og teknologi, livssyn og etikk og filosofi, kunst og kultur.


Les om boken som kan endre ditt liv

"Samkvem med åndeverdenen - lover og hensikt" av Johannes Greber.
En katolsk geistligs egne opplevelser Oversatt fra tysk av Johan Lem og utgitt som et non-profit prosjekt.

I denne enestående boken forteller Greber bl.a. hvordan han kom i kontakt med Guds gode åndeverden og hva han opplevde i den forbindelse. Han gjengir den undervisningen han fikk om Guds skaperverk og dets skjebne samt Guds og Kristi frelsesplan. På bokens informasjonsside kan du lese bred omtale og laste ned hele "Samkvem med åndeverdenen" som en gratis PDF-fil.

«Alle mine studier og det jeg har skrevet, har hatt som hensikt å skape og formidle en bedre helhetsforståelse som etter hvert har hvilt på fire gjensidig avhengige stolper:


Naturvitenskapens materielle og levende univers.

En hinsidig verden, slik ekte, paranormale fenomen formidler informasjon om.

Selverkjennelse og bevissthetens natur.

Verdenssamfunnet.»


Johan Lem, oktober 2009
* * * Alt innhold på www.johanlem.no © 2012 Johan Lem. Webdesign og hosting: WebBusiness AS. * * *