Johan Lem

Johannes Greber

Les boken "Samkvem med åndeverdenen, lover og hensikt" av Johannes Greber


En bok som kan endre ditt liv

Last ned og les boken gratis her: Samkvem med åndeverdenen (PDF-fil).

Uten å vite noe om kontakt med åndeverdenen ble Greber motstrebende trukket inn i flere slike hendelser, da noen fra hans sogn forlangte å få prestens syn på de merkelige fenomen som meldte seg under deres private gudstjenester.

I denne boken beskriver Greber de opplevelsene som han - som sjelsørger - ble trukket inn i. Greber fikk erfare det som i vår kultur anses for å være umulig, nemlig at man kan kommunisere i klartekst med den hinsidige verden. Slik fikk han oppleve at Jesu løfte i (Joh. 14) og (Joh. 16,12) om å sende Talsmannen, sannhetens ånd, har gyldighet også idag: "Ennå har jeg mye å si dere, men dere kan ikke bære det nå. Men når han kommer, sannhetens ånd, skal han veilede dere til den fulle sannhet." I denne boken videreformidler Greber også den undervisningen som han mottok av sannhetens ånd gjennom en ung gutt i henrykket tilstand eller trance.

Johannes Greber var en rettskaffen og nøktern katolsk prest som under den første verdenskrigen gjorde svært mye for de fattige og syke i sitt sogn, og etter hvert i hele Tyskland. Arbeidet omfattet privat finansiert sykepleie og hjemmehjelp, frivillig vikartjeneste for syke småbønder og plassering av ca. 20'000 fattige og svake bybarn på landet. Det spesielle ved hans virke var at den sosiale innsatsen ble utfrt uten offentlige midler ut fra ideer som ble meddelt Greber i visjoner. Disse visjonene kom plutselig når han ut fra sitt virke som prest så påtrengende sosiale oppgaver uten å ane hvordan de kunne lses.

Da den første kontakten med åndeverdenen var tatt, var det for Greber ingen vei tilbake. Han måtte forsiktig videre, selv om det skulle koste ham levebrødet. Testene som han foretok i samsvar med Bibelen, gav ham for entydige bevis, slik at han etter hvert måtte gi opp sin skepsis. Han hadde å gjøre med åpenbaringer fra Guds verden.

Alle religioner begynner med en kontakt mellom en hinsidig instans og mennesker. Det gjelder også kristendommen og dens forløper, jødedommen som gjennom sine skrifter forteller om en utstrakt kommunikasjon med Guds verden i over tusen år. Men i løpet av århundrene etter apostlenes tid gikk denne forbindelsen mer eller mindre tapt med den følge at menneskers ufullkomne meninger overtok og Guds budbringere ble skjøvet til side. Idag står vi overfor en splittet og delvis sekularisert kristenhet som i høy grad har behov for veiledning til den fulle sannnhet. Boken formidler hva Talsmannen har å si oss, hvordan vi igjen kan opprette forbindelsen til Guds rike, og hvordan vi selv kan teste ut det som blir sagt i denne boken.

Boken - som er på 330 sider - inneholder fire deler. I del 1 forteller Greber hvordan han kom i kontakt med åndeverdenen og om sine opplevelser i den forbindelse. Han fikk også undervisning om lovmessighetene som gjelder for åndenes samkvem med den materielle skapelsen, og som gjengis i del 2. Der forklares også hvordan disse lovene kom til anvendelse ved de mange paranormale hendelsene i Bibelen.

I Del 3 sammenligner Greber det han på denne måten hadde lært, med utvalgte deler av litteraturens beretninger om det samkvem med åndeverdenen og som hadde skjedd i tiden etter apostlene og frem til vår tid.

Del 4 formidler på 130 sider den gode åndeverdens undervisning i religiøse spørsmål med underpunkter: Gud, Guds skaperverk og dets skjebne, Guds frelsesplan, Kristus - hans liv og hans verk samt Kristi lære og kristendommen av idag.

Det helhetssyn som Greber på denne måten fikk på skaperverket og dets lovmessigheter, på Jesu frelsergjerning, på livet etter døden og Bibelens budskap, førte til en revurdering av det han hittil hadde ment og formidlet, slik at han, på fredelig vis, ble løst fra sitt embete som geistlig i Den katolske kirken.


"For den som identifiserer seg med en illusjon, blir sannheten en trussel."


Last ned og les Samkvem med åndeverdenen på din datamaskin som en gratis PDF-fil. 

* * * Alt innhold på www.johanlem.no © 2012 Johan Lem. Webdesign og hosting: WebBusiness AS. * * *


www.johanlem.no