Om forfatteren - About the author


Forfatteren - Johan Lem - er sivilingeniør med brede interesser og erfaringsbakgrunn. Han har gjennomført prosjektene av egen interesse og forskertrang og med egen finansiering. Han har støttet seg på råd fra prosjektgruppe og enkeltpersoner med spesielle forutsetninger. Det ligger ca. 6 årsverk bak trilogien. Forfatteren mottar gjerne kommentarer fra lesere. Han kan treffes på følgende måter:

 

The author - Johan Lem - is a sivil engineer with broad interests and experience. He has executed and financed the projects driven by his own interest and curiosity. He has been supported by a project group and several individuals with relevant qualifications. Six years' work lie behind the trilogy. The author welcomes commentaries from readers. You can reach him here:

Vestmovegen 7 - N-4645 Nodeland - Norway
Tlf. + 47 - 381 81 405 or 932 88 942
e-mail:


   

 
Alt innhold © 1999-2010 Johan Lem.
www.johanlem.no