Div. vitenskap 1
Div. vitenskap 2

Scientific American

Research Centres
Vitenskap-sentral

Alle høgskoler og universiteter i Norge

USA Universiteter

NASA

Cosmology 1
Cosmology 2

Albert Einstein Online

Center for Frontier Sciences
National Academy of Sciences
Sos. for Scientific Explor.

Intern. Sos. of Life Info. Science
Psykosomatoseforskn. etc.

Water Science Research

Life sciences

Gene technology

Biovitenskap

Neo-Darwinismen 1
Neo-Darwinismen 2

Mas. Inst. of Technology

Norsk Regnesentral

Norsk Romsenter

Vindenergi

Vitenskapsfilosofi

Ass. f. Study of Dreams

U-hjelps teknologi (Intermed. technology)