Statens infotjeneste

Stortinget

Statistisk Sentralbyrå

Finans og økonomi
Økonomi 1
Økonomi 2
Økonomi 3

Media
Media Watchdog

Arbeidsledighet

Internasjonal kriminalitet 1
Internasjonal kriminalitet 2
Juristenes infosenter

Human rights 1
Human rights 2
Kvinners menneskeretter

International court

Int. Trade Law

Internasjonal solidaritet

Tibet

Oversikt norske org.

Befolkning

UN System
FN-Sambandet i Norge

WTO

MAI-avtalen

World Bank

Ny økonomisk orden

EU

Intellect. & Social achievem. EDGE Foundation (Samliv)

Asian Studies