Hensikten med FORUM er å la de som har noe på hjertet komme til orde - både de som har tilgang til media og de mange som har interessante synspunkter, men som likevel har problemer med å slippe gjennom nåløyet til de vanlige, riksdekkende media. Dessuten åpnes for at vesentlige tema som blir nedprioritert av massemedia, kan bli drøftet. Slik vil FORUM stå i demokratiets tjeneste og bidra til å gi den pågående verdidebatten større bredde.


FORUM tar gjerne imot dine synspunkter og tilsvar i debatter. Saklige tekstinnlegg sendes under fullt navn via e-mail. Redaktøren forbeholder seg retten til å forkorte godkjente innlegg. FORUM er privat finansiert og drives på en non profit basis.
FORUM i medio november 2008 var nr. 120. Hver måned i 10 år er nye 3-6 sider lagt ut på denne hjemmesiden. For meg, JL, som står bak dette prosjektet, er det litt av en milepel. Det vil bli en fortsettelse, men den vil bli mindre regelmessig. I tillegg til det nye som fortsatt vil komme, er svært mange av artiklene fortsatt aktuelle. Tilbakemeldinger mottas fortsatt med takk.

INNLEGGENE I DETTE NUMMER SORTERT ETTER TEMA:

Under SAMFUNN - klikk øverst til høyre - finner du siste del av en artikkel om
Det offisielle Norges "sannheter"


Samfunn inkl. media Dette nr Forrige nr Tredje siste nr
Mennesket Dette nr Forrige nr Tredje siste nr
Dyr, natur og miljø Dette nr Forrige nr Tredje siste nr
Vitenskap og teknologi Dette nr Forrige nr Tredje siste nr
Livssyn og etikk Dette nr Forrige nr Tredje siste nr
Filosofi, kunst og kultur Dette nr Forrige nr Tredje siste nr
De unges side Dette nr Forrige nr Tredje siste nr
Redaksjonelt og diverse Dette nr Forrige nr Tredje siste nr


Uthevet skrift viser hvor det finnes innlegg i de 3 siste nummerne. Artikler i tidligere nummer er også tilgjengelige ved å klikke på stikkordene øverst til høyre.
Gjør FORUM kjent blant familie, venner og kjente! - Ta bokmerke
Alt innhold © 1999-2009 Johan Lem.
www.johanlem.no