FORUM nr. 5 

Hvordan ser fred ut? (Sakset fra LINK 1-2/99)

Jeg vet hvordan en mine, eller en tank eller en kalasjnikov ser ut. Men jeg vet ikke hvordan fred ser ut. Kanskje fordi jeg ikke har sett den. Jeg har bare hørt om den fra andre. Jeg kjenner mange slags våpen. For jeg har sett nesten alle sammen i basarene, på gaten, på veggen i skolen min, foran huset mitt, på bussen, over alt.

Noen mennesker sier at «fred» er en fugl. Andre at den er lykken. Jeg vet ikke hvordan den kommer. Men jeg vet at når freden kommer, vil man plante blomster i stedet for miner. Ingen skoler vil være stengt og ingen hus vil jevnes med marken, og jeg behøver ikke gråte for personer som blir drept.

Når freden kommer, kan folk bare gå hjem og bo i husene sine, og da vil ingen skyttere spørre «Hva gjør du her?» Fordi de også vil gå hjem til sine egne hus, og ingen vil spørre dem «Hva gjør du i ditt eget hus?» Når freden kommer, skal jeg se hvordan den ser ut. Jeg er sikker på at jeg da vil glemme navnene på alle våpnene jeg kjenner.

Habib Akbar, Afghanistan

Denne meldingen er hentet fra web-siden til Hague Appel Youth:
http://youth.haguepeace.org

***

 

FORUM nr. 3 

MIN VISJON FOR FREMTIDEN
Av Carina Gabrielyan, Ukraina, 19 år
Sakset fra LINK 3/98

Fremtiden er den ukjente delen av et menneskes liv. Vi kan huske vår fortid. Vi lever i nu-et (eller prøver i det minste) mens fremtiden er skjult i dis. Vi kan ikke spå den, vi kan ikke tvinge den til å bli slik vi ønsker oss den.

Så hva er fremtiden? Drømmer kanskje? Forventninger? Et sett prognoser, planer, målsettinger? Noe som ennå ikke har skjedd.

Men jeg tror at vi også vet at fremtiden er tett knyttet til nu-et og fortiden. Vi lærer historie som er fortid for oss, men det er interessant å tenke på at det var nåtid for dew som levde dengang.

Dermed forandrer de tre delene - fortid, nåtid og fremtid - sine roller fra en tid til en annen.

Nåvel, om vi ikke kan spå noe sikkert om fremtiden, så kan vi kanskje si noe om hvordan vi ville ønske oss den og forsøke så godt vi kan å skape den slik. Det er alltid noe vi kan gjøre idag for å oppnå en bedre morgendag.

Jeg ønsker en fremtid som er fri for alle slags kriger. jeg funderer alltid på hvorfor folk behøver å sloss, men finner ingen fullgode svar eller unnskyldninger.

Det skorter også en god del på vår økologiske fremtid, og jeg tror dét er noe vi virkelig må gjøre noe med - i dag. Jeg skulle ønske at folk i mitt land ville ta det mer på alvor.

Så er det problemet med AIDS som er blitt et globalt problem, der man fremdeles jakter på en løsning.

Utdanningsaspektet er veldig viktig. Hvordan lære et barn å bli et menneske? Hvordan lære et menneske å være godt og vennlig overfor alle andre? Det er noe vi savner her hos oss i dag.

Et annet spørsmål er hvordan vi skal bevare vår historie. Jeg tenker da på verdenshistorien. Hva kan vi gjøre for ikke å miste alle detaljene som gjør at bildet blir fullstendig?

Og: Hvordan skal vi bli Verdensborgere - uten å miste våre egne tradisjoner? Dette er alle spørsmål som må besvares i dag for morgendagens skyld. Og jeg tror vi må svare på dem sammen, ettersom vi «vi alle lever under den samme sol».

For meg personlig betyr Fremtiden samarbeid mellom nasjoner, folk, lokalsamfunn og familier. Men å kunne «samarbeide» med seg selv er også viktig.

Fremtiden for meg betyr mennesker jeg ennå ikke har møtt. Barn som ennå ikke er født. Bøker som ennå ikke er skrevet. malere, vitenskapsmenn, kunstnere. Alle gode mennesker Verden ennå ikke kjenner, men som vil komme.

Fremtiden er full av uventede ting, så vi trenger å forberede oss på å møte dem - og akseptere dem.
Kjærlig hilsen Carina

***

 

 FORUM nr. 2

Her følger mer om World Voices - De unges nye stemme i verden:

What are the goals?
1.     To create awareness around important issues
2.     To create a forum for dialogue between generations, organisations and nations     
3.     To inspire change in action and ideas by promoting real alternatives
4.     To give young people a chance to playing their role in creating a better future

World Voices' main projects are:
1.     «Awakening book» written by young people from around the world together with       high profile people. The book will talk about the state of the world, and will sound       the voice of the young people who could not come to the conference mentioned       below. The royalties will go to the World Voices Fund
2.     «noDebate magazine» which will be published annually. The magazine will focus on       current and radical issues, and will be written by young people together with       personalities and academics. It will listen to the South.
3.     «Awakening conference» at the Queen Elizabeth Hall of the Royal Festival Hall       (London, UK) September 11th and 12th 1999.
4.     «Human Rights Awakening Festival» at the Queen Elizabeth Hall in the evening of       September 11th 1999. The festival will raise money for Amnesty International.
5.     «Real Futures Centre» to be held during the conference. It will focus on actual       alternative solutions to environmental and social problems.

***

 

FORUM nr. 1

INVITASJON TIL UNGDOM

Dere som er unge inviteres til å være med å prege denne siden ved å diskutere hva dere er opptatt av, hvordan dere opplever deres situasjon i Norge idag osv. Dessuten: Vet du om interessante linker, si det til oss.

 

Har du hørt om WORLD VOICES?
Her er noe av det World Voices sier om seg selv: World Voices er et nytt forbund av unge mennesker fra 70 land i hele verden. World Voices handler om å starte påny. Det dreier seg om å lytte til hva mennesker over hele verden har å si, å hjelpe mennesker til å forstå hverandre, å tro på den enkeltes kraft og å tro på inspirasjon til å forandre måten vi oppfører oss mot hverandre på, og hvordan vi forvalter vår Jord. I kjernen av World Voices er et engasjemang for å oppmuntre alternativer til gjeldende systemer og verdier som nedvurderer menneskeheten, Jorden og fremtiden. World Voices samarbeider med og er støttet av ledende organisasjoner innen miljø, utvikling og menneskerettigheter, slik som Oxfam, Redd Barna og Friends of the Earth. Mer om World Voices følger i neste nummer.


World Voices Norway kan kontaktes gjennom WIKOS AS, Pb 1153 5001 Bergen, Tlf. 55 32 44 87 eller e-mail: wikos@online.no
Alt innhold © 1999-2009 Johan Lem.
www.johanlem.no