Redaksjonelle retningslinjer

I utgangspunktet kan alle - under fullt navn - gi uttrykk for sine meninger i FORUM for debatt og refleksjon gjennom saklige og helst korte tekstinnlegg. FORUM skal være et organ i demokratiets tjeneste. Selv om redaktøren forbeholder seg retten til å godkjenne og forkorte innlegg, skal det føres en liberal linje. Men FORUM skal også være et seriøst organ, og det setter visse krav til innleggene. De må holde seg innenfor lov og vanlig anstendighet, og de må uttrykke tankene så klart at de blir forståelige for redaktøren og leserne.


Alt innhold © 1999-2009 Johan Lem.
www.johanlem.no