3 UTVALGET AV RELIGIONER OG LIVSSYN

Alt verdslig er en røk. Og slapp du røken inn, da
sved den ut ditt blikk for ånd - og du ble blind.
Angelus Silesius i André Bjerkes oversettelse

Det er de fem store religionene som primært er i fokus i vår undersøkelese. Her følger de i alfabetisk rekkefølge:

Buddhismen
Hinduismen  
Islam
Jødedommen
Kristendommen

I tillegg til de 5 store religionene, som idag finnes i mange varianter, finnes et stort antall "små" religioner, som alt i alt inntar en betydelig plass i det religiøse bildet i verden idag. Det ville ikke være riktig helt å overse disse religionene i denne boken. Men hvilke skulle tas med? Ut fra hvilke kriterier skulle velges og vrakes? Forfatterens valg kan sikkert diskuteres, men her er kriteriene og utvalget:

- Det skal være religioner som ikke ligger for nær opp til de store religionene.
- De skal hevde om seg selv at de er åpenbaringsreligioner.
- De skal ha eller ha hatt en viss betydning i verden.

Ut fra disse kriteriene skal vi se nærmere på
- Bardo Thødol - Den tibetanske dødeboken
- Kaldeiske orakler
- Gnostisismen - Manikeismen
- Sufismen
- Sjamanismen

Også her vil vi i størst mulig grad la religionene presentere seg selv.

Da de store religionene synes å ha mistet den presumtivt gode kontakten med Guds rike gjennom åpenbaringer som de hadde i begynnerfasen, skal vi til slutt - i et tillegg - se litt nærmere på noen såkalte mystikere av forskjellig religiøs bakgrunn, som gjennom århundrene og frem til våre dager har hevdet å ha hatt åpenbaringer som de har formidlet videre. På dette grunnlag kan leseren selv vurdere i hvilken grad det de sier stemmer overens med innholdet i kapitlene 7 og 8. Dessuten er en del sitater fra disse kildene spredd rundt omkring i teksten.


Til hovedsiden  Til Innholdsfortegnelsen   Til 4 De enkelte religionene og deres syn på kjernespørsmåleneAlt innhold © 1999-2009 Johan Lem.
www.johanlem.no