E-post til FORUM: epost@johanlem.no
Ansvarlig redaktør Johan Lem
Vestmovegen 7, 4645 Nodeland - 381 81 405 eller 932 88 942

FORUM NR. 139
medio juni, 2010
(nytt nummer foreløpig hver måned )