SAMFUNN inklusive media:  Styreformer - Økonomiske systemer - Politikk - Media - Kriminalitet - Rettsvesen - Offentlig/privat - Makt/avmakt - Arbeid/ledighet - Levestandard og livskvalitet - Normer og holdninger - Samliv - Verdenssamfunnet - Utviklingshjelp - Sterke og svake sider ved samfunnet og samfunnsutviklingen - etc.