MENNESKET:   Psyke - Læring - Kunnskap/forståelse - Kropp - Helse - Sykdom - Sammenhenger mellom psyke og kropp - Oppvekstvilkår - Familie - Livsfaser - Selverkjennelse - Parapsykologi - etc.