FILOSOFI, KUNST og KULTUR:   Filosofiske refleksjoner - Filosofiens muligheter og begrensning - Kunst og kunstopplevelse - Kunst og nytte - Hva er kultur? - Kulturkollisjoner - Språk - etc.